Give & Get Dziednīcas māja.
"Dzi". Baltu tautas tradīcijā - dzīvības enerģija. Tik daudz svarīgu vārdu sākas ar šo zilbi- Dzīvot. Dziedāt. Dzimt. Dziedināt. Dzirdēt.